TCPDF error: Unsupported image type: com/n0zqghvpfuztyiakynajhjwuh3pn2_va8-wwpq1pyhfo1shs0tp37fyn7rhpxxblcd45gafqx2valr6utehdwor2ejjtgxivhng_p4o1v-tobjdqonpnz3gzdpf_7w